25 Ekim 2017 Çarşamba

Solar Panellerin karşılaştırılması

Solar panel çeşitleri:

*Bu yazıda sözü edilen 'solar panel'  fotovoltaik solar panellerdir   termal paneller değildir.


Başlıca solar panel çeşitleri:


 • Silikon kristalli paneller
 1. Monokristal slikon paneller
 2. Çok kristalli slıkon  paneller
 • İnce filmli solar panellerPiyasada evlere  en çok satılan bu panellerdir. Ama bunların en  size en uygunu hangisidir?Artıları eksileri nelerdir? Şimdi size  bu konudan bahsedeceğim.

Slikon kristalli paneller:
Piyasada satılan panellerin %90 nı   silikon kristalli panellerin varyasyonlarıdır.Evlere satılanlarda ise bu oran %95 lere çıkmaktadır. Silikon esaslı panellerin birçok varyasyonları vardır.Bunlar arasında esas fark silikonun saflığından ileri gelmektedir.Ama bu nokta çok önemlidir zira  silikon ne kadar safsa ışığın elektriğe dönüşme verimi o kadar artmaktadır.Bu  verim artışı silikon saflaştıkça silikon moleküllerinin daha düzenli bir hale girmelerindendir.
Solar panellerin verimi silikon saflaştıkça artmaktadır bu iyi hoş da silikon saflaştırma işlemi pahalı bir işlem olduğundan ;daha saf silikon kullanılmış paneller daha pahalı olmaktadır.Bu yüzden panel seçerken sırf verimliliğe bakılmamalıdır .Bu panellerin kristal yapılarına göre değişik tipleri mevcuttur.

Monokristal silikon paneller:

Tekkristalli silikon hücrelerden oluşmuşturlar.Monokristal solar hücreler  ,silindirik silikon dökümden yapılmışlardır.Performans optimizasyonu ve maliyet ucuzlatmak için ,silikon tabakaları yaparken silindirik külçeler 4 taraflarından kesilmişlerdir.Bu  yüzden bu paneller kolayca dışardan ayırtedilebilirler.


Oysa çok kristalli solar hücreler tam karedirler.

Avantajları:


 • Monokristal solar paneller daya yüksak kalite silikonlardan yapıldıkları için daha verimlidirler.Genelde verimleri %15-%20 arasındadırlar
 • Bu paneller daha yüksek çıkışlı olduklarından aynı alandan daha fazla elektrik üretirler  yani  alan verimleri yüksektirler.
 • Monokristal solar paneller daha uzun ömürlüdürler.Birçok üretici 25 yıl garanti vermektedir.
 • Muadili çok kristalli panellere göre düşük ışık şartlarında daha iyi performans gösterirler.

 Dezavantajları: • Monokristalli paneller en pahalı panellerdendirler.
 • Eğer panel biraz kirlense veya bir kısmı kardan vs kapansa  tamamen devre dışı kalabilirler.Bu sorunu gidermek için mikroinverter gerekebilir.
 • Monokristalli solarpaneller çevre sıcaklığı arttıkça verimlerini monokristalli panellerde daha büyük oranda kaybederler


Çok kristalli slikon  paneller

İlk çok kristalli silikon panel piyasaya 1981 de girdi. (P-Si veya mc-Si olarak da kodlandırılır bazan)
Bu panellerin imalatında Czochralski işlemi gerekmediğinden Bu  .Ham silikon direk olarak kare kalıplara dökülürler ve daha sonra düzgün kare şeklinde kesilerek  silikon katmanlarını oluştururlar.


Avantajları:


 • Silikon kaybı az oldupundan imalatı daha ucuzdur.
 • Isı altında verim kaybı yani ısı toleransı daha iyidir.


 Dezavantajları: • Daha düşük saflıktaki silikon kullanıldığından Verimleri %13-%16 arasında kalır.
 • Verimi düşük olduğundan   aynı miktar elektrik üretimi imin daha çok alana ihtiyaç duyar.
 • Üniform renkte olmadıklarından daha az estetik görünürler denilebilir.


Sitring Ribbon Solar Paneller:

Bu paneller çok kristalli solar panellerin bir türüdürler. Aynı avantaj ve dezavantajları taşırlar. Yalnız üretimlerinde daha ince silikon tabaka kullanılması başarılmıştır. Neticede   yarı yarıya az silikon kullanılmıştır. Bu haliyle fiyat düşmüştür 


Avantajları:


 • Fiyatları silikon kristal tipler içinde en  ucuzdur.


Dezavantajları: • Verimleri %13-%14 arasında kalır.Yani silikon kristal panellerin en düşük verimlisidir .
 • Verimi en düşük olduğundan   aynı miktar elektrik üretimi imin en çok alana ihtiyaç duyar.


İnce filim Solar Hücreler  (İFSH):

Alt tabakanın üzerine bir vaya birkaç değişik fotovoltaik  malzeme konularak imal edilirler.İnce tabaka fotovoltaik paneller olarak da bilinirler (TFFV). Bu tür paneller de üzerler,nde kullanılan fotovoltaik malzemelere göre değişiklik gösterirler.Kullanılan Bu malzemelere göre  oluşan tipleri şunlardır:

                        
 • Amorphous silicon (a-Si)
 • Cadmium telluride (CdTe)
 • Copper indium gallium selenide (CIS/CIGS)
 • Organik fotovoltaic cells (OPC)

Avantajları:


 • Hızlı üretim yapılabildiğinden fiyatları çok ucuzdur
 • Homojen görünüşleri kibar görünüm sağlar
 • Esnek olarak imal edilebilirler.Bu bir çok projede avantaj sağlayabilir.
 • Çevre sıcaklığının yükselmesi verimlerini az etkiler
 • Yer sorunu yoksa bu modeller avantajlı olabilir


Dezavantajları: • Çok yer kapladıklarından Genelde evlerde kullanılmazlar
 • Garanti süreleri daha azdır.
 • Çok yer kapladıklarından  gerekli kablo ,konstrüksiyon kurulum  işçiliği vs fazladırHiç yorum yok:

Yorum Gönder

Güneş enerjisi ile soğutma

How Does Solar Cooling Work? Concentrating solar collectors use mirrors to focus the sun’s energy on a tube containing fluid. The mi...