22 Ekim 2017 Pazar

absorbe soğutma tekniği


Gğneş Enerjisi ile Absorbe Soğutma Tekniği Nasıl İşler;


Absorbeli soğutma çevrimi üç temel prensibe göre çalışır.

  1. Sıvılar ısıtıldığında kaynar ve gazlar soğutulduğunda sıvılaşır.
  2. Sıvının  basıncını düşürürseniz  kaynama sıcaklığı da düşer.
  3. Isı sıcaktan soğuğa doğru akar.

Absorbsiyonlu soğutma sistemlerindeki soğutma termokimyasal kompresör diyebileceğimiz bir sistemle çalışır. Soğutma olması için gerekli olan gazın kompresörlerle  sıkıştırılması işi bu sistemlerde  termokimyasal yöntemle gerçekleştirilir.Bunun için iki farklı akışkan kullanılır. Birisi soğutucu olarak diğeri ise absorbe edici  olarak kullanılırlar. Absorbe edildiğinde bir çeşit sıkıştırma işlemi gerçekleştirilmiş olur.Bu akışkanların diğer özelliği de  birbirlerinin içinde kolayca  çözünebilmeleridir.
Soğutucu akışkan genellikle sudur. Su kolayca faz değiştirebilir ve  donma sıcaklığı 0 olduğundan 5 dereceye kadar soğutma yapabilir.Buhar ve sıvı olarak kolayca  sirküle ederken  çevre kirliliği de yaratmaz.Gerekli olan ısı  güneş kolektörlerinden sağlanır (bu sistem çok eskiye dayanır ve ısı kaynağı olarak    katı yakıt ,termal enerji vs kullanılan dizaynları  mevcuttur.Absorbent olarak da
genelde Lityum bromit yada amonyak kullanılır. Absorbent içinde su çok düşük sıcaklıklarda ve basınçlarda  kaynar. ve enerjiyi bir yerden diğer yere nakleder.


Tipik bir absorbsiyonlu soğutma sistemi şeması

1-Evoporasayon(buharlaşma)
Soğutucu akışkan etrafı ısı alarak  soğuturken  ,kendisi buharlaşır.
2-Absorbsiyon;
Birinci aşamada oluşan buhar absorbent akışkan tarafından absorbe edilir.Bu  soğutucunun tekrar yoğuşmasını (ısıyı geri vernesini ) önleyerek , evoparasyonun verimini ve etkisini arttırır.
3-Ayrışma;
Soğutucu ve absorber karışımı  ısıtılarak  soputucunun absorberden buharlaşarak ayrılması sağlanır.Bu işlem için büyük miktarda ısı enerjisi gereklidir.Bu sisyemlere ısıtarak soğutma da denir.
4-Yoğuşma:
Bir yoğuşturucuda tekrar sıvı hale geçtikten sonra pompalanan soğutucu (doğal akışlı sistemler de mevcuttur) tekrar 1nolu aşamaya döner.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Güneş enerjisi ile soğutma

How Does Solar Cooling Work? Concentrating solar collectors use mirrors to focus the sun’s energy on a tube containing fluid. The mi...