Güneşin GücüGüneşin Gücü
Fosil yakıtları hızla tükendiğinden ,yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ve etkili teknolojilerin geliştirilmesi çok acil bir hale gelmiştir. Bu sitenin amacı Işığın gücünü anlatmak,teorik ve pratik hesaplarını göstermek,güneş enerjisinden yararlanmak için yapılan çalışmaları geliştirilen teknolojileri takip etmek.Daha iyi fikirler geliştirmek ve geliştirmek isteyenlere destek olmaktır.

Güneş enerjisine genel bakış:

Dediğimiz gibi  çok güçlü bir  enerji kaynağı olan güneş  evlerin ve iş yerlerinin  ısıtılması ,soğutulması ve aydınlatılması için kullanılabilir.Geliştirilmiş çok değişik teknolojilerle  ,güneş ışınımı  ihtiyacımız olan  kullanılabilir enerjiye dönüştürülebilir. Evler ve iş yerleri için günümüzde en yaygın kullanılan teknolojiler; güneş enerjisiyle su ısıtma, pasif  sistemlerle ortam ısıtma ve soğutma ve elektrik üreten solar panelli sistemlerdir.

İş dünyası ve endüstriler de ; tasarruf yapmak, rantabl çalışmak  ve enerji kaynaklarını çeşitlendirmek gibi amaçlarla bu teknolojileri  büyük ölçeklerde kullanmaya  ve geliştirmeye çalışmaktadırlar .Bu amaçlarla   yerleşim birimlerinin  elektrik ve diğer enerji ihtiyaçlarını karşılamak için devasa ölçekli solar panelli sistemler ve konsantre güneş enerji sistemleri  geliştirilmekte ve kurulmaktadır.

Başlıca güneş enerji sistemleri:

-Güneş enerjisi  panelleri (Solar paneller)
Bu teknolojide güneş enerjisi  (fotovoltaik ) solar paneller ile elektrik enerjisine çevrilir.Sonra bu elektrik enerjisi  elektrikle çalışan herhangi bir  uygulamaya güç vermek için kullanılabilir.


-Konsantre güneş enerji sistemleri:

Bu sistemlerde güneş enerjisi konsantre edilerek toplanır ve büyük güç santrallerini çalıştırır.

-İşlenmiş güneş enerjisi sistemleri:
Bu uygulamalarda güneş enerjisi  işlemden geçerek klima,elektrik üretme, ısıtma ve hatta soğutma  soğutma  amacıyla kullanılırlar pasif güneş enerji sistemlerinden farklı olarak daha kompleks  ve pahalı teknolojiler kullanırlar

evoparativ soğutma

-Pasif güneş enerji sistemleri
Bu uygulamalarda  toplanan  güneş enerjisi direk olarak su ısıtma ,ortam ısıtma yada aydınlatma için kullanılırlar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Güneş enerjisi ile soğutma

How Does Solar Cooling Work? Concentrating solar collectors use mirrors to focus the sun’s energy on a tube containing fluid. The mi...