29 Aralık 2017 Cuma

Elektro Manyetik Işınım


Elektro Manyetik Işınım
Elektromanyetik (EM) ışınım  etrafımızı sarmış olan bir enerji biçimidir.Radyo dalgaları , mikrodalgalar, X ışınları,Gama ışınları hep EM ışınlarıdır.  Güneş ışığı da EM enerjisinin bir çeşididir ancak görünen ışık   çok geniş bir dalgaboyu ralığı olan   EM spektrumunun çok küçük bir bandıdır.

Elektromanyetik teori;
Elektrik ve manyetizma  ilk farkedildikleri yıllarda tamamen ayrı olaylarmış gibi düşünülürdü.Ancak 1873 yılında İskoç fizikçi   James Clerk Maxwell  elektrik ve manyetizmanın iç içe geçtiği özgün bir Elektromanyetizm  teorisini geliştirir.Bu çalışma   elektrik yüklü partiküllerin   manyetik alanlarla nasıl etkileşime girdiklerini  gösterir.
Başlıca 4 etkileşimi  belirlemiştir;
1-Elektriksel yükler arasındaki  çekme ve itme kuvvetleri aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır.
2-Manyetik kutuplar çift çift ortaya çıkarlar  aynı elektriksel kuvvetlerde olduğu gibi birbirlerini iter yada çekerler.
3-Hareketli bir elektrik alan  manyetik alan doğurur yada tam tersi hareketli bir manyetik alan ise bir elektrik alanı oluşturur.
Tabi ki Maxwell bu olayları bir dizi   formüllerle matematize etmiştir.

Dalgalar ve  Alanlar
  Bir atom parçası mesela bir elektron bir elektrik alan vasıtasıyla harekete geçirildiğinde  EM radyasyonu oluşur.Bu parçacık hareketi ; düzenli salınımlı ,birbirlerine dik hareket eden ,foton diye adlandırılan enerji parçacığı içinde , elektrik ve manyetik alan çifti üretir.
Fotonlar harmonik salınımlı dalgalarla evrendeki olabilecek en yüksek hızda  yani boşlukta  299 792 458 m/sn hızında ki bu hız aynı zamanda ışık hızı olarak da adlandırılır hareket ederler.Dalgalar frekans ,dalga-boyu ve enerjisi gibi  ayırdedici özellikleri vardır.
Dalga boyu  ;dalganın iki tepe noktası arasındaki uzaklığıdır.Frekans belirli bir zaman içindeki oluşan dalga sayısıdır.Genellikle 1 saniyedeki dalga sayısı olarak  veya aynı anlama gelen  hertz (HZ) birimiyle ölçülür.Dalga boyu  kısaldığında (hız sabit olduğundan )  frekans artar .Gene aynı şekilde dalga-boyu uzadığında frekans düşer.20 Aralık 2017 Çarşamba

Hidrojenin Işınım Spektrumu


Şimdi bunun Güneş enerjisiyle ne alakası var diyeceksiniz   . Doğrus var hem de çok var.Eğer bloğu sonuna kadar okursanız ve tabi ki ben de sonuna kadar yazarsam ))  çok daha iyi anlarsınız.

İçinde hidrojen bulunan bir cam tüpten  elektrik akımı geçtiğinde, tüp mavi bir ışık verir  bu ışık prizmadan geçirildiğinde ise her zaman belli dalga boylarının karışımı olduğu görülür.Bu basit deney  atomun yapısı hakkında büyük ipuçları verdiği gibi modern atom teorisinin en büyük dayanaklarından biri olur.Herneyse bu mavi ışık prizmadan geçirildiğinde  (şekildeki gibi)  dört ince bantdan   dalga boylarındaki ışıklardan olduğu görülür.Bunlar:
DalgaboyuRenk
656.2    
Kırmızı
486.1Mavi-yeşil
434.0Mavi-mor
410.1Mor

Bu görünenlerin haricinde daha uzun dalgaboylu ınfrared ve dahadişik dalga boylarındaki  görünmez alanlarda da   sabit emisyon noktaları tespit edilmişlerdir.
Bunların dalga boyları  her zaman aynıdır ve
ve formülüyle hessaplanabilmektedirler.Bu formülde  Rh=1 .09678 x 10-2 nm-1 ve n1 , n2 sabit tamsayı değerlerdir.

Bazı maddelerin spektrumları


19 Aralık 2017 Salı

Kara cisim radyasyonu
Mutlak sıfır (0 K, -273.15 oC) sıcaklığının üstündeki  bütün nesneler elektromanyetik radyasyon şeklinde enerji salgılarlar.
Teorik bir model olan kara cisim  üzer,ne düşen bütün radyasyonu soğuran ve  hiç yansıtmayan ,iletmeyen  maddedir.Bu mükemmel  emici ve aynı zamanda bütün dalga boylarını mükemmel yayıcı madde gerçekte yoktur.
Kara cisim tarafından yayılan ışınımla bağlantılı ısı enerjisinin spektral dağılımı  sadece onun sıcaklığına  bağımlıdır.


Kara cisim radyasyonu  bir kaç kanunla tanımlanabilir.

1- Plank kara cisim kanunu:
Formül  belli bir sıcaklıktaki   emisyonun  dalga boylarına göre dağılımını verir.
2-Wıen yerdeğiştirme kanunu:
Emisyonun tepe noktasındaki dalga boyunu verir.Göterir ki: Emisyon sıcaklıkla doğru orantılı bir şekilde artar ve sıcaklık yükseldiğinde tepe noktasının dalga boyunun azaldığını gösterir.Aslında bunlar deneylerden çıkan sonuçlara uydurulmuş formüllerdir.

3-Stefan–Boltzmann kanunu:Yayılan toplam enerji ile sıcaklık ilişkisini gösterir.

Buraya kadar bildiğimiz şunlardır:

  • Her sıcaklıkta  tepe noktasında farklı bir dalga boyu vardır.
  • Kara cismin sıcaklığı yükseldiğinde tepe noktasının dalga boyu düşer. (Wien’s Law).
  • Bütün dalga boylarında emisyon artar
  • Sıcaklık yükseldiğinde  radyasyon sıcaklığın 4. kuvvetiyle orantılı olarak artar.(Stefan–Boltzmann Law).
  • Kara cismın radyasyonu herhangi bir dalga boyu için hiç bir zaman sıfır olmaz/


14 Aralık 2017 Perşembe

Güneş enerjisi gerçekleri madde madde 2

Güneş enerjisi gerçekleri madde madde


2.Bölüm

16-Solar elektrik üretimi ;Güneş enerjisinin en gelecek vadeden kullanım biçimidir.Elektrik üretimi ya direk olarak fotovoltaik paneller kullanılarak  yada endirekt olarak Güneş ışınlarının konsantre edilip toplanmasından sonra bir türbin vs çalıştırılmasıyla elde edilir.
17-Solar kimyasal işlemler:Solar enerji  ile enerji gerektiren birçok kimyasal olay bedavadan gerçekleştirilebilir.Hatta bazı iki yönlü kimyasal işlemlerde kullanılarak depolanmış olurlar buşekilde güneş enerjisi depolanabilir ve taşınabilir hale gelir.Endüstriyel fotosentez ve hidrojen üretimi alanlarında büyük araştırmalar yapılmaktadır.

18-Isısal depolama sistemleri geliştirilmektedir:Özgül ısı değeri yüksek olan toprak,taş ,su ve tuz güneş enerjisini ısı şeklinde depolamada iyi sonuçlar vermektedirler.
19-Güneş enerjisi  sera etkisi yaratmadığından çevre kirliliği yapmadığından rüzgar enerjisiyle birlikte geleceğin en önemli alternatif enerjisidir.
20-Şu anda genel olarak evlerde Güneş enerjisinden su ısıtmada ve pişirme işlemlerinde yararlanılmaktadır.
21-Bazı  uzay görevlerinde Güneş enerjisi , Uzay aracını  güçlemede kullanılmıştır.
22-Güneş enerjisi tehlikesizdir.(Çernobil'i hatırlatırım )
23-Yeni araştırmalarla daha verimli  sistemler  geliştirileceğinden solar enerjinin daha da ucuzlayacağı beklenmelidir.
24-Güneş enerjisi kaynağının çok güçlü olmasından dolayı geleceğin ana enerjisi olması beklenmelidir.
25-Dünya her metrekaresine ortalama olarak 1.4 kw   direk solar radyasyonu almaktadır.
26-


                                Şekil:Toplam güneş enerjisi nin çevrimi 4 Aralık 2017 Pazartesi

Güneş enerjisi gerçekleri madde madde 1

Güneş enerjisi  nedir neler yapılır  madde madde
I.Bölüm

1-Güneş enerjisi boldur ve bedavadır .Güneş dünyadan 150 milyon kilometre uzaktadır ve güneş ışıkları dünyaya 10 dakikada gelirler.
2-Radyant ısı ve ışık içeren güneş enerjisi ;  foto voltaik teknoloji ,güneş ısıtması,suni foto sentez,solar mimari ve  solar termal elektrik gibi modern teknolojilerle toplaılıp kullanılabilinir..
3-Solar teknoloji   aktif ve pasif olarak ikiye  ayrılır.Solar Fotovoltaik paneller,termal kollektörler  aktif solar teknolojilere girerken;yapıyı güneş enerjisine göre dizayn etmek  panelleri Güneş'in konumuna göre sabitlemek pasif  teknolojilere örnektirler.
4-Dünya 'ya 174 Petawatt   Güneş enerjisi ulaşır  bunun  %30  uzaya reflekte edilir  kalan kısım ise karalar ve denizler tarafından abzorbe edilir..
(1 Petawatt= 1,000,000,000,000,000. Watt=10¹⁵ Watt)
5-Doğadaki su çevrimi Güneş enerjisi etkisiyle gerçekleşir.Dünya ,okyanuslar ve atmosfer güneş ışınımlarını absorbe ederler ve bunun neticesinde ısınırlar.Okyanuslardan yükselen nemli ve sıcak hava atmosferde global konveksiyona  neden olur. Bu hareketlenmeler esnasında yüksek irtifalarda yoğuşan  buhar  bulutları   yağmura neden olarak suyu tekrar dünya yüzeyine geri  getirir.. Böylece su çevrimi tamamlanmış olur.
6-Dünyadaki doğal yaşamın enerji kaynağı olan Güneş enerjisi ;  bitkilerde fotosentez yoluyla yeşil bitkiler tarafından kimyasal enerjiye dönüştürülür. Aslında petrol ve doğalgaz  vs bu yeşil bitkilerin birikmesi ve fosilleşmesi neticesinde olduklarından  güneş enerjisi ürünleridirler.
7-Bahçecilik ve tarım alanları Güneş enerjisini kullanmayı maksimize etme arayışı içindedirler.Seralar da aynı şekilde  bütün yıl ürün almak için  ,ışığı   ısıya dönüştürme  projelerinden sıkça yararlanmaktadırlar.
8-Güneş enerjili  sıcak su sistemleri  evlerde sıkça kullanılmaktadır. Bu sistemler  sıcak suyu 70 derecelere çıkararak evlerdeki sıcak su ihtiyaçlarını ekonomik olarak çözmektedirler.
9-Solar bacalı sistemler de düşünülmüşlerdir

Güneş enerjili klima

Yada bacadan elektrik üret

Güneş enerjili baca sistemleri en azından pasif ventilasyon sistemi olarak kullanılabilir. Bacada ısınan hava yükselir ve odadan havayı çekerek bir vantilatör gibi çalışır.

Buradaki gibi bir resim bin sözden daha açıklayıcı olabilir

10-Güneş enerjisi  su damıtma veya  arıtma vs için de kullanılmaktadır. Zaten deniz suyundan tuz elde etmek ,Güneş enerjisinin en eski uygulamalarındandır.

11-Güneş enerjisiyle kurutma  yapılabilir.Ne mi  ????  Ne olursa )
Solar kurutma sistemi

12-Yiyecekler pişirilebilir pastörize edilebilinir.
temiz su elde etmek çok kolay

                                        fideler pastörize edilirken26 Kasım 2017 Pazar

absorbsiyonlu soğutma


Absorbsiyonlu  soğutma (amonyaklı)

Bizde  güneş enerjisinden  sadece tezek kurutmada yararlandığı yıllarda ; adamlar  absorbsiyonlu sistemle  güneş enerjisiyle soğutma yaparlar. Ateşle buz bir arada olur mu ?Olur bu sistemle bal gibi de olur.

Bir sürü yolu var . Bunlardan biri de aşağıdaki verdiğim şemada  görülen Elektrolux sistemi.Ama prensip  aynıdır.(patenti 1930 lu yıllarda alınmıştır)Sistemin çalışma şeması
Ammonia Vapor; amonyak buharı
Hydrogen: Hidrojen
Water:Su
Dissolved ammonia:Suda çözülmüş amonyak
Evaporator:Buharlaştırıcı
Absorber:Absorbe edici 
Condenser:Kondenser(sıvılaştırıcı)
Separator:Ayrıştırıcı
Generator: Jeneratör


Bu sistem genelde günlük uygulamalarda kullanılmak içindir.Bu sistemde amonyak soğutucu  ,su abzorbe edici  ve  H2  de inertgaz  olarak kullanılır.H2  sistemin düşük  basınçlı kısmında(absorber-evaporator) dolgu olarak kullanılır ve sistemde dolaşmaz.Amonyak ve su ise çevrim halindedirler .Sistemin yüksek basınç tarafında(generator-seperator)  sadece amonyak ve su bulunur.

Burada çevrimi anlatmaya jeneratör  diye adlandırılan kısımdan başlayabiliriz.Burada yoğun bir su amonyak çözeltisi bulunmaktadır. Bu çözeltiyi oluşturan  su ve amonyağın ayrıştırılması gerekmektedir işte bunun için ısı gerekmektedir. Isı kaynağı  termal enerji,güneş enerjisi ve hatta egzoz gazları olabilmektedir.
Herneyse jeneratörde ısıtılan çözeltiden kaynama sıcaklığı  düşük olan  amonyak  buharlaşır  ve berebarinde birmiktar da suyu taşıyarak seperatöre gelir burada suyun tamamını yoğuşmadan dolayı bırakırken amonyak buhar halinde  kondensere ulaşır  .(seperatördeki su geriye döner ve çözeltiye karışır )
Kondenserde hava veya su  soğutmasıyla amonyak yoğuşur ve sıvı halinde buharlaştırıcıya dökülür  . Burada   buharlaşıp hidrojenle karışırken  çevreden ısı alır yani evaporatörü soğutur  eksi değerlere getirir.
Kendisi  gaz halinde olan amonyak   hidrojenden ağır olduğundan aşağı çöker  absorberde bulunan su tarafından   emilmeye yani abzorbe edilmeye başlar ve çevrimin başlangıcı olan jeneratöre gider.Çevrim bu şekilde tekrarlanır ve soğutma elde edilmiş olur.

Elektrolux sisteminin başka şeması ve canlı görünümü Elektrolux soğutucunun başka bir şeması
Elektrolüx soğutucunun arabalar için olan modeli(ısı kaynağı elektrik)*Amonyak zehirli bir gazdır tenefüs edilmemelidir. Çalışıldığı yerlerde kazara sızma anında hemen seyreltmek için su bulundurulmalıdır.14 Kasım 2017 Salı

Parabol geometrisi

Paraboller  güneş enerji sistemlerinde çok sık kullanılırlar.Geometrileri o yüzden incelemeye değer.
Bir top atışını düşünün onun havada çizdiği yol bir paraboldür.

Bu da bir paraboldür.  F noktası  odak noktası denir  X eksenine sabit uzaklıkta bir L paraleli düşünürsek  ;  ve üzerindeki tüm noktaların odak noktasına  uzaklığı  L paraleline uzaklığına eşit  noktalardan geçen bir eğri çizersek bir parabol elde etmiş oluruz.
Parabolik aynalarda   eksene paralel gelen ışıklar  odak noktasından geçerler. Herzaman PF eşittir PQ öyle olunca da  ve gelen ışının açısı  yansıma açısına eşit olmasından dolayı ;paralel bütün ışınlar odak noktasında kesişir
Parabolik aynaların bu toplayıcı özelliğinden  güneş enerji kollektörlerinde sıkça yararlanılır.Aynı şekilde düşünerek  parabolü  y eksenine göre de çizebiliriz.


focus;parabolün odağı
directix;doğrultman
vertex;parabolün tepe noktası
axis of symmetry; simetri açısı

P eğrideki bir  nokta olsun  PM herzaman FP ye eşit olmalıdır.
Parabolün  formulü
PM=x+a
PF=PM  (parabol eşitliği)
P F = (x − a)2 + y2 .

ve böylece
(x − a)2 + y2 .=x+a
olur
sadeleştirdiğimizde
y2=4ax

a noktası büyütülüp küçültülerek değişik eksantrisede paraboller elde edilir.


2 Kasım 2017 Perşembe

Kendi güneş panelini kendin kur2

Kendi güneş panelini kendin kur 2

1.kısım henüz okumadıysanız burada

3-SOLAR ŞARJ KONTROL CİHAZI SEÇİMİ

Solar şarj kontrol cihazıının görevi şudur; Hani demiştik ki solar paneller den gelen elektrik; ışığın durumuna göre değişir yani güneşli havada yüksektir  paçalı bulutlu havada azdır vs vs. Fakat akünün şarj olabilmesi için düzgün ve sabit bir akıma ihtiyaç vardır.İşte solar panelle akü arasına konulan bu cihazın görevi  aküye gelen elektriğin akım şiddeti ve voltajını ayarlamaktır. Ki akü fazla eksik şarj olmasın . Ki akü çabuk şarj olsun uzun ömürlü olsun.
Görüntüsü de bunlara benzemektedir. 
Genellikle solar panel sistemleri 12 Volt aküler kullanırlar.Solar paneller akünün şarj olması için gerekli olandan çok daha fazla miktarda elektrik gönderebilirler.Solar şarj modulatörleri bu voltaj ve akımı optimum seviyede tutarlar.
Şarj modulatörleri başlıca 3 tipdirler;
1.ON OFF
2. PWM
3. MPPT
Bunların en verimlileri MPPT tip olanlardır ama pahalıdırlarda o yüzden ev tipi uygulamalarda   PWM  tipleri  tavsiye ederim.
ON Off tipi olanlar ise en ucuz fakat en verimsiz olanlardır.

MPPT tipi şarj modülatörleri    soğuk havada ,bulutlu günde,tam boşalmış akülerde bile sorunsuz çalışıp işlevlerini sürdürürler


Şimdi şuna karar vermek gerekir  ;  'Şarj modulatörü kaç voltluk kaç amperlik olsun?'
Sistemimizi  12Volt karar kıldığımızdan  bir defa şarj modulatörümüz de 12 volt olmalıdır. Amperinide   panelin gücüne göre seçeceğiz.
panelimiz 120 watt lıkdı  12voltda vereceği akım  120/12=  10 amper  (I=W/V  formülü)
o halde bizim  şarj modulatörümüz 10 amperden büyük olmalıdır  güvenli bir çalışma için  en az %30  yüksek kapasiteli seçilmelidir  yani bizim örneğimizde en az 13 amperlik  olmalıdır. Piyasada  15 amperlik mi buldunuz o da olur yani 13 amperden küçük olmadıktan sonra sakınca yok.
Özetlersek bu projede 12 Volt 13 amper solar şarj modulatörü gereklidir. Biraz elektronik biliyorsanız şarj modulatmrünüzü de kendiniz yapabilirsiniz o zaman kurulum daha da ucuzlar.


1.kısım henüz okumadıysanız burada3-İNVERTER SEÇİMİ

Hatırlatayım solar paneller güneş  ışığını  elktriğe çevirir.Ama bu DC elektriktir.Yani doğru akım.
Ama evlerde kullanılan aletlerin çoğu  AC yani alternatif akımla çalışırlar. Ohalde  aküde briktirdiğimiz elektrik enerjisini   alternatif akıma çevirmeliyiz.İşte  bu amaçla  aküden sonra takılan cihazlara inverter(dönüştürücü )denir.

Piyasada genel de 3 tipi satılır

1-Kare dalga
2-Yarım sinüs dalga(modifiye sinüs)3-Tam sinüs dalga                                                 Tam sinüs İnverter

Kare dalgalar inverterler  en ucuzdur fakat buzdolabı,mıkrodalga gibi cihazlarda verimli çalışmaz.Tam sinüs dalga inverterler bütün ev cihazlarını çalıştırdığından tavsiye ederim.(Eğer projeniz lamba yakmak gibi basitse karedalga yada ikisinin arası yarım sinüs dalga inverterlerde kullanabilirsiniz)
Eğer projeniz büyükse fazla elektriüinizi şebekeye satabilirsiniz onun içinde tam sinüs dalga inverter gereklidir. Ama bizim örnek projemiz   ayrık projedir yani şebekeyle bağlantısı yoktur..(Eğer elektriğinizi şebekeye satmak isterseniz bu şemalardaki gibi  sadece inverterle şebeke arasına bir elektrik sayacı koymanız gerekir)Peki ,inverterimizin  kapasitesi ne olmalıdır?
Bir defa akü 12 volt olduğundan 12 volt  kullandığımız cihazlar 220 volt olduğundan 220 volt çıkışlı olmalıdır. Kabaca 150 wattlık sistemimiz olduğundan inverterimizin gücüde  %30  tolerans alarak en az 200 watt olmalıdır.
 Yani özetlersek bize lazım olan inverter 12 volt  dc/220 volt ac  giriş çıkışlı ve  200watt  gücünde olmalıdır.

Not; Elektrik süpürgesi,saç kurutma,çamaşır makinası gibi cihazlar ilk çalışma anında normalin bir kaç katı güç çekerler eğer sisteminizde buna benzer cihazlar koyarsanız inverteri seçerken onlarınn kullanım klavuzunda yazılan tüketimini 2 ile çarparak hesaplayın.

Eveeeettttt   malzemeleri seçtik aldık şimdi artık kuruluma geçebiliriz.Bu projede kullanılan saydığımız malzemeler bugün itibariyle 1000 YTL civarındadır.Ama zaman içinde ucuzlaması beklenmektedir.


SOLAR PANELİN MONTAJI

Montajla ilgili bu resimler sizi aydınlatacaktır.Bazı resimler 1000 kelimeden daha çok bilgi verir.

Bu resimdeki  tahta altlığı  10 watlık panelim için  ben yaptım Ama 150  watlık panelimin demir karkasını demircide yaptırdım  .Eğim açısını bulmak için civardaki sıcaksu güneş enerji panellerini örnek alınız.Her şehirde güneşin eğimi farklı farklıdır ama bir iki dereceden bir şey fark etmez.

Solar paneller için demir/aluminyum sehpalar bazı firmalar tarafından hazır da satılmaktadırlar.


************************************************************************


Soru;güneşi izleyen sistem kurmalı mıyım?
Güneş panelini eğimli olarak sabit koyduğunuzda   güneş  enerjisinin %70 ini alırsınız izleyicili sistem kurarsanız   bu oran  %100 olur.Ama küçük sistemlerde izleyicili sistem pek kullanılmaz
(Hatırlatma ;İzleyicili sistemde karkas sabit değildir  güneşe göre eğim değiştirir)


***********************************************************************

Sehpalar güneye doğru eğimli olmalıdır. Bu eğim kışın   güneş daha aşağıda olduğundan artar yazın ise azalır.Çevredeki panellerden bulamadıysanız  eğim açısını bu tablodan yaklaşık olarak alabilirsiniz. Bu şehirlerle aynı enlemde  olan şehirlerde değerler yaklaşık aynıdır.Mesela Antalya ile  Mersin gibi..Bir de  tablodan görüldüğü  gibi ideal açılar yaz ve kış aylarında çok farketmektedir. Ama sabit yapacaksanız kış değerlerini alın derim (Ama genelde herkes yıllık ortalama değeri almaktadır)Sabit Güneş Paneli için Optimum Eğim Açısı (derece)

Mevsimlik Değerler

İl
Enlem (N)
Boylam (E)
İlkbahar
Yaz
Sonbahar
Kış
Yıllık değer
Ankara
39,56
32,52
30,92
20,40
48,52
58,64
35,60
Elazığ
38,68
39,14
30,04
19,52
47,64
57,76
34,82
İstanbul
41,01
28,58
32,37
21,85
49,97
60,09
36,91
İzmir
38,25
27,09
29,61
19,09
47,21
57,33
34,43
Mersin
36,48
34,38
27,84
17,32
45,44
55,56
32,83
Sinop
42,01
35,09
33,37
22,85
50,97
61,09
37,81
Ş.Urfa
37,08
38,46
28,44
17,92
46,04
56,16
33,37


Sehpanın yere sabitlenmesi ;

Hazır sehpa aldıysanız ayaklarındaki deliklerden  beton zemine dübelleyebilirsiniz.Yada 10 cm çukur kazıp ayakları yerleştirdikten sonra  betonlayabilirsiniz. Ayakların beton miktarı panelikoydupunuz yer rüzgarlıysa ona göre fazla olsun.Uydu antenlerin montajından da ilham alabilirsiniz dübel seçerken.

Solar panellerin sehpaya montesi:

Solar panellerde hazır montaj delikleri vardır bunları sehpadaki deliklerle eşleştirin ve civatalarla sabitleyin.
Bu paneldeki bağlantı yuvaları siyah okla gösterilen yerlerdedir
Solar panellere kablo bağlanması:
Solar panellerin arkalarında bağlantı kutusu vardır.Burada artı ve eksi işaretli çıkışlar vardır. Doğru akım elektriğimizi buradan alacağız.bulb:lamba
charge controler:şarj kontrol cihazı
batery:akü
2 core cable:ikili kablo(nötr -faz)


Bu diyagramda bağlantılar ayrıntılı olarak gösterilmektedir.
Paneldeki bağlantılarda artı için kırmızı eksi için siyah kullanırsak karışıklığı önlemiş oluruz.
Panelden şarj kontrol cihazına bağlantı oradan aküye aküden invertere bağlandıktan sonra İnverterin 220 volt çıkış kısmından kullanacağımız cihazlara elektrik alırız. Bu diyagramda tek ilave 12 volt DC lamba kullanıyorsak  şarj kontrol cihazından doğru akım alarak bağlantı yapabileceğimizi de göstermektedir.

Not bazı solar panellerde topraklama çıkışı olabilir  onun için de yeşil kablo kullanarak yere verebiliriz.Bu projedeki gerçek bağlantı resimleri:

Şarj control cihazı bağlantıları:Görüldüğü gibi  solar panelden  artı eksi(4 ve 3) kablolar bağlanmış,
şarj cihazından akü çıkışı  artı eksi olarak(2 ve 3 )  
***hatırlatma 6 ve 5 noyla gösterilenler  12 volt dc çıkışı  eğer 12volt dc ile çalışan cihaz kullanmak istersek buraya bağlayabiliriz
Bağlantı şeması burada da net olarak görülmektedir
charge controler:şarj kontrol cihazı
batery:akü
AC load :Alternatif akım çıkışı
DC load ;Direkt akım çıkışı
Bu 24 voltluk aküdeki  şarj cihazından gelen artı(kırmızı) ve eksi (siyah)kutupların girişi. !2 volt akğlerdede benzerdir.İnverterin 220 volt çıkışı  yani bildiğiniz priz.
Emniyet kurallar:


1-DC akımla çalıştığınızı unutmayın o yüzden    artı ve eksi  bağlantı noktalarını karıştırmayın.Aksi takdirde cihaz zara görebilir hatta alev alabilir.Karıştırmamak için kırmızı ve siyah kabloları kullanın yada en azından başını ve sonunu kırmızı izolebantlarla işaretleyin.
2-Cihazları takmadan önce sadece bir lambayla test edin.Not:Eğer  sistemde kullandığınız ve ürettiğiniz elektriği ölçmek isterseniz bunun için sisteme  sayaç ekleyebilirsiniz.


Kolay gelsin Güneş enerjisi ile soğutma

How Does Solar Cooling Work? Concentrating solar collectors use mirrors to focus the sun’s energy on a tube containing fluid. The mi...