20 Temmuz 2018 Cuma

Güneş enerjisi ile soğutmaHow Does Solar Cooling Work?

Concentrating solar collectors use mirrors to focus the sun’s energy on a tube containing fluid. The mirrors follow the sun, heating the fluid to very high temperatures. Absorption chillers operate by using this solar-heated fluid, rather than fossil fuels or electricity, to drive the refrigeration process. Using solar energy with absorption chillers reduces site-generated greenhouse gases as well as the emissions created when fossil fuels are burned to create electricity.
There are multiple alternatives to compressor-based chillers that can reduce energy consumption, with less noise and vibration. Solar thermal energy can be used to efficiently cool in the summer, and also heat domestic water and buildings in the winter. Single, double or triple iterative absorption cooling cycles are used in different solar thermal cooling system designs. The more cycles, the more efficient these systems are.
Çok az kişi Güneş enerjisinin  yalnız ısıtma değil aynı zamanda soğutma da yapabileceğinin ve böylece soğutma giderlerini oldukça düşürebileceğinin farkında.Soğutma giderlerinin tüm enerji tüketimi içindeki payının %20 lerde olduğunu düşünürsek ;bu gözden kaçan konunun mali boyutnu daha iyi hayal edebilirsiniz. Birçok yöntem olmasına karşın günümüzde enfazla karşılaşılan soğutma sistemi, abzorbsiyonlu soğutuculardır. (Bu sistem hakkında daha detaylı  bilgiler vermiştim). Bu sistem  oteller ve işyerleri büyük binalar için ekonomiktir. Güneş enerjisinin enfazla geldiği zamanlarda yani soğutma ihtiyacının en çok olduğu zamanlarda bu sistemler en verimli çalışır.Oysa elektrikli sistemler tam tersi ihtiyaç olduğunda daha yüksek maliyetler çıkartırlar.Ayrıca yazın soğutmada kullanılan bu sistemlerin  hiç değişmeden  kışında ısıtmada kullanılabilmeleri, cazibelerini arttırmaktadır.

Güneşsel soğutma nasıl çalışır:

Bu sistemde  Güneş'i takip eden ve içinde akışkan bulunan tüplere odaklayarak  toplayan  Güneş enerjisi kollektörleri  vardır.Daha sonra termodinamikte tüm aşamaları hesaplanabilir abzorbsiyonlu  sistemle soğutma yapılır. Ancak bu absorbsiyonlu sistemler 100 -200  dereceli sıcaklık farklarında çalıştığında çok kademeli abzorbsiyon uygulanır.Nekadar çok kademe olursa okadar verim artar.Güneş enerjisi ile soğutma

How Does Solar Cooling Work? Concentrating solar collectors use mirrors to focus the sun’s energy on a tube containing fluid. The mi...