18 Ekim 2017 Çarşamba

Fresnel distilasyon uygulaması


Fresnel Mercekler ile  Güneş Enerjili  Distilasyon uygulaması


Sıvı karışımlarının kaynama noktası farkından yararlanılarak ısı enerjisi yardımı ile buhar haline dönüşmesi, bir tüp kanalla alınan buharın da tekrar soğutulup yoğunlaştırılarak sıvı haline dönüştürülmesi ile gerçekleştirilen ayırma işlemine distilasyon veya damıtma denir.
Damıtma işlemlerinin en büyük dezavantajı sıvıların buharlaşması için  verilmesi gereken yüksek enerjidir. Fakat  sıvı karışımlarının ayrıştırılmasında kullanılan  diğer yöntemlere göre başlıca  3 üstün özelliği vardır.
1. Geniş besleme miktarlarında  çalışabilme. Alternatif işlemlerde  sadece düşük  beslemede çalışılabiliniyorken damıtma işlemi çok yüksek ve çok düşük besleme akışlarında çalışabilecek şekilde tasarlanabilinmektedir.
2. Çok geniş  besleme konsantrasyonlarında etkin ayırım yapabilme. Damıtma  alternatif diğer yöntemlerin çoğu sadece  görece(neredeyse)  saf olan karışımları ayırabilmektedir.
3. Yüksek saflıkta ürün verebilme  kapasitesi. Diğer yöntemlerin çoğu sadece kısmi ayırım sağlamakta ve damıtmadaki kadar saf ürün verememektedirler.
Damıtma işleminin  dezavantajını da bedava güneş enerjisi neden gidermesin?Damıtma işleminde ısı kaynağı olarak  fresnel mercekli güneş enerjisi sistemleri kullanılabilir. Böylece enerjiden ve tabiki maliyetlerden tasarruf edilmiş olunur.

Uygulamanın şeması yukarıdaki resimdeki  gibidir.Resim öylede anlaşılır ama gene de İngilizce kelimelerin Türkçe karşılıklarını yazdım.
Bu sadece bir çeşit uygulamadır  prensip aynı olmakla beraber sistemler değişebilir.

-
greywater inlet:kirli su girişi
reed bed : sazlık yatak  (ön filtreleme için)
(Ön filtreleme için başka filtreleme sistemleri de düşünülebilir)

Pre filtrated grey water: Ön filtreden geçmiş  kirli su
Steam outlet:Buhar çıkışı
Distilated water tank:Damıtılmış su deposu
Distilated water outlet: Damıtılmış su çıkışı
Focal point:Odak noktası
Sunlight:Güneş ışığı
Fresnel Lens:Fresnel merceği
Rotating support:Döner ayak(Mercek için)
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Güneş enerjisi ile soğutma

How Does Solar Cooling Work? Concentrating solar collectors use mirrors to focus the sun’s energy on a tube containing fluid. The mi...