20 Ekim 2017 Cuma

Solar Hücreler Nasıl çalışırlar

Solar Hücreler  -Fotovoltaik Hücreler Nasıl çalışırlar  1. When sunlight shines on the cell, photons (light particles) bombard the upper surface.
  2. The photons (yellow blobs) carry their energy down through the cell.
  3. The photons give up their energy to electrons (green blobs) in the lower, p-type layer.
  4. The electrons use this energy to jump across the barrier into the upper, n-type layer and escape out into the circuit.
  5. Flowing around the circuit, the electrons make the lamp light up.

Solar hücreler gofret gibi katmanlı bir yapıdadır.Mesela silikonlu solar  hücrelerde n-tipi slikon (mavi renkli) katman ve p-tipi slikon(kırmızı katman) üst üste gofret diye veya sandoviç diye  tabir edilen bir yapıdadır. Üst katmana güneş ışığı düştüğümde  bu (slıkon atomlarından  elektron kopararak )değişik karakterli  slikon katmanları arasında gerilim oluşturur.
Olaylar şöyle gelişir:
1-Güneş ışığı   üst silikon katmanına yağar bu sanki bir foton bombardımanıdır..
2- Resimde sarıyla gösterilen fotonlar enerjilerini alt katmana kadar taşırlar.
3-Fotonlar  alt katmandaki atomlara çarparak enerjilerini bırakırlar.
4-Alt katmandaki elektronlar foton çarpmalarından kazandıkları enerjiyle   yerlerinden koparlar ve üst katmana geçerler  elektrik devresine akarlar.
5-Devrede oluşan  elektrik akımı lambayı yakar.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Güneş enerjisi ile soğutma

How Does Solar Cooling Work? Concentrating solar collectors use mirrors to focus the sun’s energy on a tube containing fluid. The mi...