31 Ekim 2017 Salı

Güneşten gelen ısı

Güneşten gelen ısı

Isının transfer olması için 3 yol vardır  
1-İletim
2-Taşınım
3-Radyasyon(Işınım)

Güneşten gelen  ısı ancak radyasyon yoluyla olabilir  çünkü iletim ve taşınım maddeye ihtiyaç duyarlar.Halbu ki Güneş ile Dünya arası vakumdur  yani boştur.
Burada önce bir noktayı hatırlayalım
1-Değişik renkli maddelerin   ışığı yayması ve absorbe etmesi farklıdır.
Siyah  hem en iyi absorbe eder hem de en iyi yayarken beyaz renkli maddeler hem kötü absorbe ederler hem de düşük oranlarda  yayarlar.
2-Bütün maddeler az yada çok ısı yayarlar(sıcaklıklarıyla ve yayma özellikleriyle orantılı olarak tabii)
Güneş'ten gelen ışık elektromanyetik dalgalardır ve bu dalgalar   foton taşırlar. Ancak dalgaboyları ve enerjileri çok değişir.Kabaca 3 gruba ayırabiliriz  
1-Ultraviyole
 dalgaboyu 0 -390 nanometre olan ışıklar
  • Gama ışınımı
  • XIşınımı
  • UV a,b,c ışınımları

2-Görünür ışık
 dalgaboyu 390 -700 nanometre olan ışıklar
3-İnfrared
 dalgaboyu 700 nanometreden buyuk  olan ışıklar
  • ınfrared
  • mıkrodalgalar
  • radyodalgaları
Güneşten gelen bu ışınımlardan gama ışınımlarının boyu atomdan küçük boylarda iken radyo dalgalarının boyu 100000 km yi bulabilmektedir. Ama gelen ışınımda hepsi karışıktır ve fizikselolarak da hepsi elektromanyetik dalgadır ve hepsi de fotondurlar.
Ama hepsinin oranı başkadır ve aşşağıdaki tablo güneş ışınımındaki bu dağılımın diyagramını vermektedir.
UV ;ultraviole
visible;görünen
infrared;infrared
wavelength;dalgaboyu
nm;nanometre
irradiance: metrekareye düşem ışınım enerjisi

Sarı kısım atmosferde süzülen ışınımKırmızı kısım ise Dünya'ya  düşen kısım

Şimdi artık diyagramı okuyabiliriz.
Görüldüğü gibi Dünyaya düşen enerjinin büyük kısmı  görünür ışık bantlarındadır.Sonra infrared  bant gelmektedir Sarı alanlardaki keskin girintilerin gösterdiği gibi  .H2O  Co2 O2 O3    gibi atmasferde yoğun bulunan  bazı maddeler  bazı dalgaboylarını neredeyse tamamen soğurmaktadırlar.

Fotovoltaik güneş panelleri  yani solar hücreler     bu enerjiyi yakalayıp elektrik enerjisine çevirmeye çalışmaktadırlar.Silusyum bazlı tek katmanlı hücreler görünür ışığa odaklanmışken(verimleri %10-25 bandında) çok katmanlı solar hücreler hem görünür ışığı hem infrared ışığı yakalayıp %40 ın üstünde verime çıkabilmişlerdir.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Güneş enerjisi ile soğutma

How Does Solar Cooling Work? Concentrating solar collectors use mirrors to focus the sun’s energy on a tube containing fluid. The mi...