19 Aralık 2017 Salı

Kara cisim radyasyonu
Mutlak sıfır (0 K, -273.15 oC) sıcaklığının üstündeki  bütün nesneler elektromanyetik radyasyon şeklinde enerji salgılarlar.
Teorik bir model olan kara cisim  üzer,ne düşen bütün radyasyonu soğuran ve  hiç yansıtmayan ,iletmeyen  maddedir.Bu mükemmel  emici ve aynı zamanda bütün dalga boylarını mükemmel yayıcı madde gerçekte yoktur.
Kara cisim tarafından yayılan ışınımla bağlantılı ısı enerjisinin spektral dağılımı  sadece onun sıcaklığına  bağımlıdır.


Kara cisim radyasyonu  bir kaç kanunla tanımlanabilir.

1- Plank kara cisim kanunu:
Formül  belli bir sıcaklıktaki   emisyonun  dalga boylarına göre dağılımını verir.
2-Wıen yerdeğiştirme kanunu:
Emisyonun tepe noktasındaki dalga boyunu verir.Göterir ki: Emisyon sıcaklıkla doğru orantılı bir şekilde artar ve sıcaklık yükseldiğinde tepe noktasının dalga boyunun azaldığını gösterir.Aslında bunlar deneylerden çıkan sonuçlara uydurulmuş formüllerdir.

3-Stefan–Boltzmann kanunu:Yayılan toplam enerji ile sıcaklık ilişkisini gösterir.

Buraya kadar bildiğimiz şunlardır:

  • Her sıcaklıkta  tepe noktasında farklı bir dalga boyu vardır.
  • Kara cismin sıcaklığı yükseldiğinde tepe noktasının dalga boyu düşer. (Wien’s Law).
  • Bütün dalga boylarında emisyon artar
  • Sıcaklık yükseldiğinde  radyasyon sıcaklığın 4. kuvvetiyle orantılı olarak artar.(Stefan–Boltzmann Law).
  • Kara cismın radyasyonu herhangi bir dalga boyu için hiç bir zaman sıfır olmaz/


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Güneş enerjisi ile soğutma

How Does Solar Cooling Work? Concentrating solar collectors use mirrors to focus the sun’s energy on a tube containing fluid. The mi...